Podrška zviždačima

Ovde smo da vam pomognemo – stručnom podrškom i savetima

Izveštavanje o nekoj kriminalnoj radnji ili o korupciji predstavlja odluku koju treba razmotriti iz ugla većeg broja opcija i faktora. Ako ste pripremili izveštaj ili razmišljate o pripremi izveštaja, možemo vam pomoći. Naša je izričita preporuka da prvo pozovete nas – pre nego što kontaktirate svog poslodavca, medije ili bilo koju državnu agenciju ili nadležni organ. 

Koalicija Jugoistočne Evrope za zaštitu zviždača (eng. Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection) ima mrežu aktivista, novinara i pravnih stručnjaka koji mogu da vam pruže savete kako na najbolji način izveštavati o nekom pogrešnom postupanju. Mi ćemo zaštititi vaš identitet i pomoći da se zaštitite od odmazde.Vašem slučaju ćemo pristupiti sa najvećim stepenom profesionalizma, sa strpljenjem, diskrecijom i individualnom pažnjom.

Izvršni direktor Koalicije, Mark Vort (eng. Mark Worth), pruža pomoć zviždačima i istražuje slučajeve korupcije već više od 30 godina. Pored Koalicije, on je takođe osnivač organizacije Međunarodni uzbunjivači (eng. Whistleblowing International) i Evropskog centra za prava zviždača (eng. European Center for Whistleblower Rights). Mark uvek stoji na raspolaganju da pruži podršku kod bilo kog problema, zabrinutosti ili pitanja.

Zovite nas u bilo koje vreme:
Mark Vort
(+49) 176 630 94993
Berlin, Nemačka
mark.worth@see-wb.org
Facebook  /  LinkedIn

Obratite pažnju

Nemojte da šaljete poverljive ili osetljive podatke pri uspostavljanju prve komunikacije sa nama. Obezbedićemo bezbedni kanal nakon našeg prvog kontakta. Dostupna je šifrovana komunikacija. Tražite naš javni PGP ključ.

Koalicija Jugoistočne Evrope za zaštitu zviždača (eng. Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection) je neprofitna organizacija posvećena pružanju podrške zviždačima, istraživanju slučajeva koje su prijavili zviždači i jačanju zakonskih prava zviždača. Koalicija okuplja više od 40 NVO i drugih grupa iz 17 zemalja iz južne i istočne Evrope.

 

All Rights Reserved